Regulacje urządzeń w jezdniach

Specjalizujemy się w regulowaniu włazów, wpustów deszczowych i innych urządzeń w jezdniach.

Pierwsze regulacje wykonaliśmy w 2005r, stosując jako pierwsi w Polsce system regulacji z wykorzystaniem szybkowiążących zapraw oraz powłok asfaltowych na bazie emulsji polimerowo-asfaltowych z wypełnieniem z kruszywem mineralnym. Technologię tą z pewnymi modyfikacjami i rozszerzeniami stosujemy do dzisiaj.

Podstawowym założeniem technologii jest jak najmniejsza ingerencja w strukturę jezdni. Każda asfaltowa łata, wymiana osłabia konstrukcję, co często w nieodległej perspektywie powoduje destrukcję nawierzchni. Widoczne to jest np. po remontach cząstkowych – miejsce naprawiane zwykle jest pierwszym ponownie wymagającym naprawy. Dlatego wokół włazu wycinamy otwór o średnicy okręgu kilka centymetrów większej niż właz, tak aby umożliwić jego wyjęcie. Regulację wykonujemy zaprawami zalewowymi osiągającymi już po pół godzinie ok. 10 MPa wytrzymałości na ściskanie co umożliwia do dopuszczenie włazu do ruchu.

Stosowana technologia posiada szereg zalet:

Wiele lat doświadczeń ( możemy się pochwalić ilością rzędu kilku tysięcy) wskazuje , że jeżeli po naszej regulacji następuje obniżenie włazu to przyczyna nie tkwi w regulacji.

Koszt wykonania usługi uzależniony jest od kilku czynników, dlatego zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szczegółowej oferty.

Na wykonywane usługi udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Naszym mottem jest:

RAZ NAPRAW I ZAPOMNIJ O PROBLEMIE !

REFERENCJE

Swoje usługi wykonaliśmy dla wielu przedsiębiorstw budownictwa drogowego i inżynieryjnego, przedsiębiorstw komunalnych oraz zarządców dróg. Przykładowa lista znajduje się w pliku dostępnym pod linkiem.

MATERIAŁY DO REGULACJI I ŻELIWO KANALIZACYJNE

Oferujemy dostawy materiałów oraz żeliwa stosowanych do regulacji włazów i innych urządzeń w jezdniach. Są to materiały dedykowane do tego rodzaju prac:

Celujemy w materiałach wysokiej jakości, których zastosowanie jest gwarancją trwałości i satysfakcji.

Prosimy o kontakt w celu otrzymania aktualnej oferty.